HUBUNGI KAMI

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR & SUMBER ASLI
Tingkat 3, Wisma Sumber Alam, 
Jalan Stadium, Petra Jaya, 
93050 Kuching,Sarawak
TEL :+6 082 313 811(HQ)  | +6 082 311 000 (Bhg.Perancangan)  | FAX : +6 082 313 810  | EMAIL : abduls10@sarawak.gov.my

hit counter

Kemaskini Pada: 14 Nov 2018
 
Fungsi KementerianFungsi Kementerian

Fungsi Kementerian Perancangan  Sumber Dan Alam Sekitar (KPSAS) adalah seperti berikut :

 • Merangka dasar kerajaan negeri mengenai perhutanan, pembangunan tanah dan hasil bumi serta perancangan pembangunan fizikal negeri.
 • Mencadangkan pindaan bagi memperkasakan undang-undang seperti berikut :

 • (i) Land Code Cap. 81 (1958 Edition)
  (ii) The Land Code (Development & Subdivision of Land) (Qualified Persons) Rules, 1998
  (iii) Land Surveyors Ordinance, 2001
  (iv) Land Use (Control of Prescribed Trading Activities) Ordinance, 2007
  (v) Building Ordinance, 1994
  (vi) Strata Title
  (vii) Mining Ordinance, 2004
  (viii) Forest Ordinance Cap. 126 (1958 Edition)
  (ix) The Forest Rules, 1962
  (x) The Forests (Planted Forests) Rules, 1997
  (xi) Forests (Trained Workmen) Rules, 2007
  (xii) National Parks and Nature Reserved Ordinance 1998
  (xiii) The National Parks and Nature Reserved Regulations, 1998
  (xiv) The Wildlife Protection Ordinance, 1998
  (xv) The Wildlife Protection Rules, 1998
  (xvi) The Wildlife Protection (Edible Bird's Nests) Rules, 1998
  (xvii) Public Parks and Green Ordinance, 1993
  (xviii) The Timber Grading Regulations, 2007
  (xix) Forest Concession Area (Rehabilitation and Development) Ordinance, 1999
  (xx) Sarawak Forestry Corporation Ordinance, 1995
  (xxi) Sarawak Biodiversity Centre Ordinance, 1998
  (xxii) The Sarawak Biodiversity Regulation, 2004
  (xxiii) Sarawak Timber Industry Development Corporation Ordinance, 1973
  (xxiv) The Sarawak Timber Industry (Registration) Regulations, 2008
  (xxv) Land Custody And Development Authority Ordinance, 1981
 • Mendapatkan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Menteri mengenai perkara-perkara di bawah bidang kuasa kementerian dan menyelaras serta memantau pelaksanaannya.
 • Mengawal penggunaan peruntukan kewangan yang disalurkan ke kementerian.
 • Menyelaras program dan aktiviti Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Perancangan Sumber Dan Alam Sekitar seperti berikut :

 • (i) Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak
  (ii) Jabatan Hutan Sarawak
  (iii) Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA)
  (iv) Lembaga Lindungan Dan Kemajuan Tanah (PELITA)
  (v) Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak
  (vi) Sarawak Forest Corporation (SFC)
  (vii) Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan
  (viii) Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar
  (xi) Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak