HUBUNGI KAMI

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR & SUMBER ASLI
Tingkat 3, Wisma Sumber Alam, 
Jalan Stadium, Petra Jaya, 
93050 Kuching,Sarawak
TEL :+6 082 313 811(HQ)  | +6 082 311 000 (Bhg.Perancangan)  | FAX : +6 082 313 810  | EMAIL : abduls10@sarawak.gov.my

hit counter

Kemaskini Pada: 14 Nov 2018
 
Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan
 1. Memproses permohonan tanah dalam Skim Penempatan Semula / Skim Pembesaran Kampung dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 2. Memproses permohonan tanah kerajaan dan pindahmilik tanah untuk pelbagai kegunaan kecuali tanah industri di dalam estet perindustrian dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 3. Melengkapkan kertas permohonan cadangan nama geografi untuk pertimbangan Jawatankuasa Penamaan Geografi Negeri (JPGN) dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum mesyuarat;
 4. Memproses permohonan status bumiputera dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 5. Memproses permohonan baru bagi lesen galian GPL dan EPL dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 6. Memproses permohonan pengklasifikasian semula tanah mengikut Seksyen 4(1), 4(2) dan 4(3) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 7. Memproses permohonan pendaftaran baru Sijil Qualified Person dalam tempoh tiga puluh tiga (33) hari bekerja;
 8. Memproses cadangan pengambilan balik tanah mengikut Seksyen 48, 5(3) & (4) dan mengeksaiskan Kawasan Rizab Bersama Bumiputera mengikut Seksyen 6(4) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 9. Memproses permohonan cadangan pembangunan perumahan biasa (normal housing) kurang 10 ekar dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 10. Memproses permohonan cadangan mengisytiharkan Kawasan Rizab Bersama Bumiputera mengikut Seksyen 6(1) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja;
 11. Memproses permohonan lesen 'wharf' dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja;
 12. Memproses permohonan permit import balak sehingga menyampaikan keputusan kepada agensi berkenaan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja;
 13. Memproses permohonan dan pembaharuan lesen hutan sehingga penyerahan lesen berkenaan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja
 14. Memproses permohonan pembaharuan Sijil "Qualified Person dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja;
 15. Memproses cadangan penubuhan Kawasan Terlindung Sepenuhnya sehingga mendapat keputusan MMKN dalam tempoh tujuh belas (17) hari bekerja;
 16. Memproses pembebasan/pembatalan status Hutan Simpan Kekal sehingga diwartakan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja;
 17. Memproses permohonan pecah bahagi (sub-division) dan tukar syarat tanah (AVTC) untuk pihak swasta/persendirian dalam tempoh lima puluh sembilan (59) hari bekerja;
 18. Memproses permohonan dan pembaharuan lesen kuari dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja;dan
 19. Memproses permohonan pembaharuan lesen galian MC/ML dalam tempoh empat puluh empat (44) hari bekerja

Sumber :
Retreat  BSC dan SCS 10-20 Action Plan KPSAS

Pada 11-13 Mac  2016

Pindaan Piagam Pelanggan pada 29.10.2017