HUBUNGI KAMI

Kementerian
Pembangunan Bandar & Sumber Asli

Tingkat 3, Wisma Sumber Alam,
Jalan Stadium, Petra Jaya,
93050 Kuching,Sarawak
  TEL :
+6 082 313 823
 

FAX :
+6 082 313 810
EMAIL :
abduls10@sarawak.gov.my
21 Feb 2018
 
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2016|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Memproses permohonan pembaharuan Sijil "Qualified Person dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja

100%

Memproses cadangan pengambilan balik tanah mengikut Seksyen 48, 5(3) & (4) dan mengeksaiskan Kawasan Rizab Bersama Bumiputera mengikut Seksyen 6(4) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan cadangan mengisytiharkan Kawasan Rizab Bersama Bumiputera mengikut Seksyen 6(1) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan permit import balak sehingga menyampaikan keputusan kepada agensi berkenaan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja

100%

Memproses permohonan pendaftaran baru Sijil "Qualified Person dalam tempoh tiga puluh satu (31) hari bekerja

100%

Memproses cadangan penubuhan "Kawasan Terlindung Sepenuhnya" sehingga mendapat keputusan MMKN dalam tempoh tujuh belas (17) hari bekerja

100%

Memproses permohonan pembaharuan lesen galian MC/ML dalam tempoh empat puluh empat (44) hari bekerja

100%

Memproses permohonan dan pembaharuan lesen kuari dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja

100%

Memproses pembebasan/pembatalan status Hutan Simpan Kekal sehingga diwartakan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja

100%

Memproses permohonan lesen 'wharf' dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja

100%

Memproses permohonan cadangan pembangunan berskala besar dalam tempoh empat (4) bulan

100%

Memproses permohonan cadangan pembangunan perumahan biasa (normal housing) kurang 10 ekar dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan baru bagi lesen galian GPL dan EPL dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan dan pembaharuan lesen hutan sehingga penyerahan lesen berkenaan dalam tempoh enam belas (16) hari bekerja

100%

Memproses permohonan tanah dalam Skim Penempatan Semula / Skim Pembesaran Kampung dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan pengklasifikasian semula tanah mengikut Seksyen 4(1), 4(2) dan 4(3) Land Code Cap. 81 (1958 Edition) dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Melengkapkan kertas permohonan cadangan nama geografi untuk pertimbangan Jawatankuasa Penamaan Geografi Negeri (JPGN) dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum mesyuarat

100%

Memproses permohonan status bumiputera dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%

Memproses permohonan tanah kerajaan dan pindahmilik tanah untuk pelbagai kegunaan kecuali tanah industri di dalam estet perindustrian dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja

100%